Zastrzeżenie

Please note that the vote you are casting on the baloti website is not official..

Na stronie internetowej www.baloti.ch zapisywane są różne dane użytkownika

W pliku cookie przechowujemy tylko preferencje językowe użytkownika. Wchodząc na strona internetową dane logowania zapisywane są w tzw. pliku logu na serwerze. Dotyczy to głównie: adresu IP, daty i godziny dostępu, nazwy strony internetowej, korzystanej przeglądarki internetowa, używanego systemu operacyjnego itp.

Wszystkie te dane są chronione przed osobami nieuprawnionymi i są tylkooceniane w formie anonimowych statystyk dostępu.

Adresy e-mail służą wyłącznie do bezpośredniej komunikacji z użytkownikiem ipod żadnym pozorem nie będą przekazywane osobom trzecim.

Dane o głosowaniu i użytkowniku (status, wiek, płeć, kanton itp.) są wykorzystywane do analiz i statystyk wyłącznie w formie anonimowej i zagregowanej.